INFO FAS 3000 - FMS 2000

Vårt unika system för effektivisering och ökad
kapacitet av flatgods och annat gods kan bestå av en manuell transportörenhet eller
ett komplett automatiserat och datoriserat system som förbinder olika manuella- och automatiserade produktionslinjer, från exempelvis mangellinje till orderplockning.

Dessutom registreras och dokumenteras hela
produktionen via Q-data. Resultatet blir en
avsevärt effektivare produktionsstyrning vilket ökar produktiviteten och ger en överskådlig bild av produktion och lager.

  Systemet ger snabbare produktionsflöde samt ökar kvalitén. Därmed minskar kostnaderna samtidigt som arbetsmiljön förbättras genom att monotona och stressande arbetsuppgifter tas bort.

Vårt unika system, vilket vi är ensamma om på marknaden, kan anpassas helt efter befintliga maskiner och deras placering.

Systemet är även enkelt utbyggbart, vilket gör att man kan börja med en mindre enhet för att sedan komplettera.
För rationell och lönsamhantering !
Q FMS 2000
Manuellt system för flatgodshantering
avsett för bland annat buffertlager och orderplockning. Ger ökad tillgänglighet, större orderplockningshastighet och bättre lagerkontroll.

Förbättrar även produktionskvalitén genom
skonsam hantering. Kan byggas ut till ett automatiskt och datoriserat system;
Q FAS 3000.

Systemet består av:
Systembrickor
Förvaringshyllor med transportörer
Lagerfunktion för ”först in - först ut”
Q FAS 3000
Automatiskt och datoriserat system från
mangellinje till effektiv orderplockning i vagnar.

Systemet består av:
Portalrobotar vid vikare
Brickor i plast (lastbärare)
Conveyor system för brickor
Hissar, (vertikaltransportör)
Robotar, in och ut till buffert/plocklager
Datasystem för produktion och
  orderplockning

Funktioner: Manglat eller annat gods placeras
automatiskt alternativt manuellt på
lastbärare och transporteras till robotens hämtposition för inlagring vid buffertlager.
Ut-robot hämtar gods till orderplockning
efter val av önskat alternativ;

Alternativ 1: Saknad produkt fylls på automatiskt.
Alternativ 2: Produkter hämtas automatiskt efter orderlista.


BACK <<< Tillbaka till föregående sida      |      Tillbaka till Sökstruktursidan >>> HOME
Alla rättigheter erhållna Q-MHS