INFO SYSTEM Q-50
Q50 hanteringssystem omfattar standardiserade moduler eller totala system-
lösningar från idé till färdig produktions-
anläggning. Systemet är avsett för transport
av gods upp till 200 kg per meter.

Enheterna är utvecklade med tanke på framtiden, så att de säkerställer ett flexibelt och rationellt utnyttjande av olika verksamheters resurser oberoende av vilka behov och krav, som fastläggs för produktionen.
  Systemen är uppbyggda av standardmoduler/ komponenter, som rullbanor, kurvor, kryssväxlar, vinkelöverförningar, pusher, vertikaltransportörer m.m. Samtliga delar kan naturligtvis enkelt kombineras med övriga Q-produkter.

Q50 systemen kan effektivisera de flesta hanteringsbehov och ger en ökad produktion till en lägre total kostnad.

BACK <<< Tillbaka till föregående sida      |      Tillbaka till Sökstruktursidan >>> HOME
Alla rättigheter erhållna Q-MHS