ÖVERSIKT ORGANISATION GENOMFÖRANDE PRODUKTER IDÉ PRODUKTION

För rationell och lönsam hantering
Q-MHS ABs huvudkontor ligger i Borås, i västra Sverige.
Här finns försäljning, administration, produktutveckling, projektering,
och serviceavdelning.
 

CONVEYORS
Transportsystem och kranrobot.

Qs datastyrda kranrobot ML50 för effektiv hantering av gods i small box lager utformade som exempelvis plocklager, produktions- och mellanlager samt för sortering.

Automatiska transportanläggningar, sorteringssystem, rullbanor, vertikal- och bandtranspor-
törer, lyftbord, palle-
teringsanläggningar, portal-
robotar, automatik med
PLC-PC.


SORTERINGSSYSTEM
Flexibla automatiska sorteringssystem.

FAS 3000, ett unikt produktionssystem för effektivisering av flatgods och annat tvättgods. Förbinder och automatiserar olika mangel- och produktionslinjer till orderplockning. System S1000, för sortering av tvätt som förenklar och ökar produktions
kapaciteten fram till tvättröret. Sorteringssystemet S2000 sorterar helautomatiskt hängande plagg eller annat gods.



HÄNGCONVEYORS
System för produktions och montagelinjer samt lager och distributionssystem.

Q CCS 300 kan växlas i 1, 2 eller 3 riktningar samt bära laster upp till 300 kg.
Produktbärarna kundanpassas.

Conveyor CCS 30 avvinklingsbar i 3 plan x, y, z och används för lättare laster upp till 30 kg. Systemet kan lätt förändras efter behov tack vare få grundkomponenter.

KUNDER (ett urval)
ABB Volvo Ericsson DFDS Fraktarna Berendsen Textil Service
 

BACK <<< Tillbaka till föregående sida      |      Tillbaka till Sökstruktursidan >>> HOME
Alla rättigheter erhållna Q-MHS