LAH / CON RESURSTEAM MATERIALHAND. HÄNG-CON SORTERING AUTOMATIK


Resurs Team

Q-Resurs Teams affärsidé är att vara en tillgång för företag som söker kompetent arbetskraft i en allt mer konjukturbaserad produktion.

Affärsområden som vi är verksamma inom är verkstadsindustri, elektronikindustri, lagerhantering, byggindustri, plastindustri, kontor m.m.

Vi har utfört tjänster och arbeten inom de flesta branscher, t.ex. NTS, Skara Frys, Ericsson, ICA, Volvo, BoB, Cellbes, Tvättman

BACK <<< Tillbaka till föregående sida      |      Tillbaka till Sökstruktursidan >>> HOME
Alla rättigheter erhållna Q-MHS