LAH / CON RESURSTEAM MATERIALHAND. HÄNG-CON SORTERING AUTOMATIKQ Automatik styrsystem

Q projekterar och bygger en systemlösning för Ert behov.
Text och bilder är ett exempel hur en lösning över ett styrsystem kan utformas.
Överordnat datorsystem ex. PC.dator lämnar och hämtar information till PLC-system.

PLC-styrsystem styr anläggningens samtliga funktioner: motorer via kontaktorer, fotoceller, givare, magentventiler, scanners och vågar m,m.

Signalutbyte kan ske med olika inbyggda enheter ex. vågar, bandningsmaskiner och med överordnat administrativt datorsystem.
 

 

 1.  Överordnat datorsystem
 2.  Automatikskåp/PLC-system
 3.  Automatikval
 4.  Flödesbild i PC-terminal
 5.  Styrenhet: PC-terminal vid       produktion
 6.  Automatikval
 7.  Hastighetsreglering
 8.  Funktion: elmotor
 9.  Avkodning
10. Signal: givare
11. Funktion: pneumatisk
      elventil
12. Nödstopp
13. Signal: fotocell.
   


BACK <<< Tillbaka till föregående sida      |      Tillbaka till Sökstruktursidan >>> HOME
Alla rättigheter erhållna Q-MHS