ÖVERSIKT ORGANISATION GENOMFÖRANDE PRODUKTER IDÉ PRODUKTIONQ-IDÈ
Vi har en idé
Q - Material Handling System är en av Nordens ledande leverantörer av material-
hanteringssytem. Det är ingen tillfällighet, utan ett resultat av att vi i mer än 25 år genomfört en kontinuerlig och systematisk produktutveckling. Idag leverarar vi naturligtvis materialhanteringslösningar till alla typer av branscher.

Q - filosofi
Vårt produktprogram är baserat på idén "flexibla standardmoduler", som utan problem skall kunna ingå i många olika system-
kombinationer. Därför är Ni som kund alltid säker på att få en produkt och en anläggning, som är både funktionsriktig, robust och up to date, oavsett om det gäller standard- eller en speciallösning.
  Samtidigt kan vi även leverera utrustning i form av komponenter, lyftutrustning, arbetsbord och vagnar, som underlättar arbetet för Era anställda.

Produktutveckling
Den egentliga produktutvecklingen försigår inte bara på vår tekniska avdelning utan också ute på arbetsplatserna. Från våra kunder och deras personal får vi ovärderlig information om våra produkter. Därför är vi alltid säkra på, att en Q-produkt lever upp till kundens önskemål.

Alla verksamheter arbetar numera intensivt och med stor vikt på, att omgivningen och produktionsenheten skall vara rationell, inbjudande och trivsam. De säkerhetsmässiga kraven är självklart också högt ställda på en modern arbetsplats.
Samtliga Q-produkter är säkerhetstestade efter arbetar-skyddsstyrelsens krav och anvisningar samt följer där så krävs internationella standardnormer.
Vi lägger alltid stor omsorg vid, att produkterna är robusta och ergonomiskt riktigt utformade, så att de kan klara ett hårt, och dagligt bruk med ett minimum av felaktigheter. Detta tillsammans ger en mycket bra kvalitet med en hög finish.

Skräddarsydda totallösningar
Det är en bra investering att låta Q-MHS analysera och effektivisera Er materialhantering. Erfarenheten visar, att en sådan investering betalar sig på kort tid.
Vid alla större projekt genomgås samtliga förutsättningar vid en grundlig diskussion,
  där kundens önskemål specificeras. Q utarbetar därefter ett anbud och en detaljerad layout, som visar den materialhanteringsutrustning vi i samarbete med kunden har funnit riktig.
Härmed får kunden en solid grund för en värdering, om en investering eller ändring av produktionsflödet är lönsamt.

Q-MHS betraktar ej en order som avslutad när den sista produkten är installerad hos kunden. Tvärtom lägger vi stor vikt på en löpande och kritisk uppföljning på varje enskild order till dess systemet är helt integrerat i produktionen. Detta tillfredsställer inte bara våra kunder utan vi får själva värdefulla erfarenheter, som vi kan använda, när vi förbättrar våra produkter.

BACK <<< Tillbaka till föregående sida      |      Tillbaka till Sökstruktursidan >>> HOME
Alla rättigheter erhållna Q-MHS