ÖVERSIKT ORGANISATION GENOMFÖRANDE PRODUKTER IDÉ PRODUKTIONPRODUKTION OCH SERVICE

Q:s produkter tillverkas i rymliga lokaler med en modern maskinpark , på vår montageavdelning görs sammansättning, slutmontage, erfoderliga sluttester och leveranskontroll av samtliga producerade Q moduler.

Kvalitén säkerställs genom att samtliga produkter är konstruerade och utvecklade av Q:s konstruktörer samt genom en kontinuerlig produktionsuppföljning till sluttestad modul.

Vi utför de flesta typer av mekaniska arbeten som kapning, klippning, bockning, nibbling, svetsning, svarvning, fräsning, lackering, montage och service mm.

Vår kunniga servicepersonal ser till att alla Q-produkter erhåller de utlovade funktionerna i ett levererat system.

Som en extra säkerhet och service för våra kunden tillhandahåller vi en möjlighet att teckna ett långsiktigt serviceavtal vilket medför en ökad tillgänglighet och livslängd för produkter och system.


BACK <<< Tillbaka till föregående sida      |      Tillbaka till Sökstruktursidan >>> HOME
Alla rättigheter erhållna Q-MHS