Q lanserar CCS30 - ett nytt unikt conveyorsystem

CCS   Combi Conveyor Systems


Ett nytt begrepp inom materialhantering.

Fördelen med vårt unika transportsystem är kombinationsmöjligheten och få ingående komponenter.

Conveyorsystemets motorenhet driver kulformade kroppar som är förbundna med varandra och löper i en aluminiumprofil försedd med glidlister. Detta ger en mycket låg friktion och möjliggör en hög transporthastighet.

Med dessa baskomponenter byggs plangodstransportörer, Table-Top transportörer och hängtransportörer. Konstruktionen kan vinklas i x-y-z-planet med mycket snäva radier. Produktflödet inom transportsystemen styrs och kontrolleras av ett PC eller PLC-baserat styrsystem. System CCS 30 är patenterat.

 Systemfördelar

 Unika kombinationsmöjligheter

 Få ingående komponenter

 Hög transporthastighet

 Smörjfritt material

 Låg ljudnivå mm
Av och påfartsväxlar monteras på conveyorns banprofil.
Hängtransportör

Transportsystemets vagnar kan bära laster upp till 30 kg.
Lastbärarna anpassas till det gods som transporteras.
Vagnarna växlas till och från anslutande bansektioner via
av- och påfartsväxlar. I de fall då avväxlingsmöjlighet ej
behövs, kan lastbäraren monteras direkt på glidkropparna.


 
Exempel på reklamtransportör


Table-Top transportör

Med kundanpassade medbringare monterade
på glidkropparna, erhålls en s.k. Table-Top
transportör. Banprofilens unikt snäva radie,
ger stora möjligheter till transport i
trånga utrymmen.
Plangodstransportör

Två parallella banor fungerar utmärkt som transportör för exempelvis lådor eller liknande gods. Den låga friktionskoefficienten på glidkropparna gör att godset lätt kan ackumuleras på drivstäckan.
BACK <<< Tillbaka till föregående sida      |      Tillbaka till Sökstruktursidan >>> HOME
Alla rättigheter erhållna Q-MHS